Art, Design, Media & Sport.

Wij hebben van oudsher ook grote interesse voor de creatieve sector, zowel voor de kunstenaars en makers van kunstzinnige werken, als voor de producenten en exploitanten van auteursrechtelijke werken en rechten van intellectuele eigendom. Onze advocaten hebben deels zelf een achtergrond in de multimedia en reclamebranche. Wij weten dus waarover wij adviseren.

Kunst
Onder kunst worden creatieve menselijke uitingen verstaan. Schilderen, tekenen, beeldhouwen, fotografie en film. Maar ook interactieve media, literatuur, poëzie, theater, muziek, zang en dans. Deze uitingen van menselijke expressie kunnen een grote materiële en emotionele waarde vertegenwoordigen. Deze waarde kunnen wij beschermen. Wij staan artiesten en kunstenaars bij in het beschermen en exploiteren van hun werken en hun rechten van (intellectuele) eigendom .

Het is voor een kunstenaar soms moeilijk om de waarde van een werk in te schatten. Wij zijn laagdrempelig en benaderbaar om hen in een vroeg stadium te kunnen adviseren over hun rechtspositie. En zo nodig kunnen wij voor hen optreden tegen inbreuk op een recht of namaak van het kunstwerk.


Reclame en vormgeving
Wij hebben zeer ruime ervaring en diepgaande kennis van de reclame-industrie, merken en vormgeving. Wij kunnen inhoudelijk meedenken over speciale druktechnieken, programmeertalen of databases. Termen als rotatiedruk, Creative Suite, MySQL of PHP zijn ons niet vreemd. Wij snappen waarom cliënten bepaalde technieken toepassen, wat hun belangen zijn en hoe dit hun marktpositie bepaalt. Door dit inzicht kunnen wij bedrijven in de reclame en vormgeving bijstaan.


Media
Het aantal media is de afgelopen jaren snel gegroeid. Het aantal media is uiteraard snel gegroeid. Nieuws verspreidt zich veel sneller via social media. Dat kan zowel positieve als negatieve effecten hebben, waarbij de scheidslijn tussen de vrije mening en laster soms moeilijk te herkennen is. Snelle actie is soms vereist.


Sport
Bij sportrecht wordt al snel aan grote sponsorcontracten voor internationale topsorters gedacht. Maar ook op nationaal en op amateurniveau komt gedegen juridische kennis steeds beter van pas. Besturen van sportverenigingen hebben beschikking over steeds grotere budgetten. Sponsorinkomsten vormen steeds meer een substantieel onderdeel van de financiering van verenigingen. Daarnaast huren verenigingen steeds meer externe professionals in: Spelers, trainers, cateraars en managers. Dat vraagt om doortastende adviezen op grond van een duidelijk inzicht in de belangen van de betrokken partijen. Wij hebben het overzicht, wij begrijpen uw belangen.

Wij staan u bij in zaken over

 • auteursrecht
 • modellenrecht
 • merkenrecht
 • portretrecht en fotografie
 • vrijheid van meningsuiting / bescherming privacy
 • informatierecht
 • software / hardware / chips / usb
 • technologie / ICT
 • reclame en vormgeving
 • handelsnaamrecht
 • copyright / trademark / patent
 • sportverenigingen
 • sponsorcontracten
 • overdracht van intellectuele eigendomsrechten
 • licentieovereenkomsten
 • distributieovereenkomsten
 • agentuurovereenkomsten
 • rechtspersonenrecht
 • verenigingen en stichtingen
 • verzekeringen
 • overheid / vergunningen
 • banken / financiering
 • sportmanagement
 • spelerscontracten / makelaars
 • contracten en algemene voorwaarden
 • brancheregels en voorwaarden
 • geheimhouding
 • kort geding en andere gerechtelijke procedures
 • anti-piraterij (import van inbreukmakende zaken)
 • rechtspersonen, samenwerkingsverbanden en coöperaties

SECTOREN EN EXPERTISES

ONDERSTEUNING WAAR U WIJZER VAN WORDT

Steenbergen Advocaten creëert waarde. Waarde door verder vooruit te kijken. Waarde door conflicten op te lossen en impasses te doorbreken. Waarde door procedures doelgericht te voeren of juist te voorkomen.

ONDERNEMERS & BEDRIJFSLEVEN

Wij staan regelmatig ondernemers bij in allerlei zaken die met de dagelijkse praktijk van het drijven van een onderneming te maken hebben. Wij adviseren en procederen met name over contracten, huur & verhuur, koopovereenkomsten en de aankoop en exploitatie van agrarische en bouwgrond. Wij adviseren bij het opstellen van contracten en stellen overeenkomsten en algemene voorwaarden op.

AGRI & FOOD

Van veredeling en selectie tot snijbloem, potplant, tomaat of aardappel. Van bouwplan tot productiekas. Van oogst in het buitenland of vis in de zee tot de verwerkende industrie, groothandel, restaurant of winkel. Van kruidenmengsel tot vleesproduct. Van grondstof tot drogisterijproduct of medicijn.

MECHANISATIE & INDUSTRIE

Vrijwel alles, tenzij het nog puur natuur is, wordt tegenwoordig industrieel geproduceerd.
Dat geldt in feite ook voor de agri, food en farma sector. Van vraag van een klant of probleem in het bedrijf tot nieuwe oppotmachine, landbouwspuit, plantenhoes, bedrukte bollendoos of veilingkar.
Van nieuwe milieuwetgeving tot nieuw verfproduct, gepasteuriseerde melk of electrische auto.

TRANSPORT &
LOGISTIEK

Steekwoorden zijn warehousing, op- en overslag, distributie, packaging and handling, expeditie, transport over de weg, door de lucht, per schip of trein, al dan niet geconditioneerd, pakketdiensten, verhuur van containers, transportmiddelen, machines en kranen, recycling, afvalverwerking, personenvervoer, importeurs en dealers, brancheorganisaties, schadeherstel, lease, verhuur en verkoop, inkoop onderdelen, wagenparkbeheer.

ART, DESIGN, MEDIA & SPORT

Wij hebben van oudsher ook grote interesse voor de creatieve sector, zowel voor de kunstenaars en makers van kunstzinnige werken, als voor de producenten en exploitanten van auteursrechtelijke werken en rechten van intellectuele eigendom. Onze advocaten hebben deels zelf een achtergrond in de multimedia en reclamebranche. Wij weten dus waarover wij adviseren.

ZAKELIJKE INCASSO

Een advocaat mag en kan alles wat u in een incassozaak nodig heeft, zoals beslag laten leggen, een vonnis laten executeren en procederen voor elke rechtbank. Incassobureaus, deurwaarders en verzekeringen mogen dat niet. Zij moeten soms een zaak alsnog overdragen aan een advocaat. Daar zit u toch niet op te wachten, u wilt one stop shopping!