Advocaat mr. Jeroen Joustra

mr. Jeroen S.K. Joustra

advocaat

  +31 (0)252 225253

  jeroen@steenbergenadvocaten.nl

  jeroenskjoustra

Jeroen Joustra heeft zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd:

 • Algemene praktijk
  • Bestuursrecht
  • Burgerlijk recht
 • Verbintenissenrecht
  • Agentuur en distributie

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

mr. Jeroen S.K. Joustra

advocaat & ondernemer

 • Nederlands recht, Universiteit Leiden, Burgerlijk Recht | Encyclopedie en filosofie van het recht
 • contracten en algemene voorwaarden
 • procesrecht
 • huurrecht
 • aansprakelijkheid en schadevergoeding
 • intellectuele eigendom (auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht)
 • bestuursrecht
 • bestuursprocesrecht
 • beslag en executie
 • faillisementen
 • incasso's
 • adviseert ondernemingen met betrekking tot algemene voorwaarden, vastgoed en de algemene bedrijfsvoering
 • onderhandelt voor schikkingen, voert procedures en adviseert

Hoe eerder wij met u mogen meedenken, hoe beter!

Een jurist of advocaat is toch pas nodig als er een probleem is?

Ons kantoor is van de grootste waarde als wij al vroeg bij uw zaak betrokken kunnen zijn. Veel beslissingen die u als ondernemer neemt zijn niet alleen strategisch, financieel of tactisch van aard. Maar wist u dat vrijwel al deze beslissingen ook juridisch van aard zijn?

Waarom gaat een ondernemer wel naar de tandarts voor controle, met zijn auto naar de garage voor een grote beurt, naar zijn accountant voor een adviesgesprek over de cijfers? Om problemen te voorkomen, juist als ze er nog niet zijn. Natuurlijk, dat kost wel geld, maar de kosten zijn voorspelbaar en veel lager dan in geval van escalatie.

Dat geldt exact ook voor onze rol. Als huisadvocaat zijn onze kosten beperkt en overzichtelijk, terwijl onze adviezen juist het meeste waard zijn. Dit voorkomt gegarandeerd uit de hand lopende geschillen, en daarmee veel geld, tijd, omzet, negatieve energie en een verstoorde relatie met de andere partij.

Wij helpen de onderneming liever in haar ontwikkeling door schade en risico’s te voorkomen, dan bij een vervelende procedure als het risico er al is en de schade slechts nog beperkt kan worden.

Persoonlijke noot

Sinds het voorjaar van 2015 werk ik bij Steenbergen Advocaten. Sinds enige tijd ben ik partner.

Daarvoor ben ik jarenlang zelfstandig ondernemer geweest in de reclame en multimedia. Daarbij was ik verantwoordelijk reclamecampagnes van diverse bedrijven en werkte ik als art director en audiovisueel vormgever. Ook componeerde en produceerde ik de muziek voor diverse reclamecampagnes.

Merken, huisstijlen, reclame, muziek en vormgeving zitten mij dus in het bloed. En omdat ik de sector zo goed ken ben ik goed in staat om praktische vraagstukken te vertalen in juridische taal. Of dit nu in een procedure of in een advies is.

Tijdens mijn ondernemerschap heb ik mijn studie Nederlands Recht aan de Universiteit Leiden gevolgd en ben ik in 2008 afgestudeerd.

Met een cliënt meedenken is iets anders dan overal beren op de weg zien.

Ik vind het belangrijk dat mijn cliënten advies ontvangen waar zij echt iets aan hebben. Niet altijd is de principiële oplossing ook de meest praktische. Ik leef mij daarom goed in en probeer de belangen van mijn cliënten zo goed mogelijk in te schatten.

Mijn ruime ervaring als ondernemer helpt mij daarbij, ook wanneer er samen met de wederpartij naar een oplossing gezocht moet worden. En wanneer een oplossing uit blijft ben ik graag bereid voor mijn cliënten te vechten.


Recente artikelen

Search