Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Ons kantoor is verankerd in de Duin- en Bollenstreek en wij voelen ons sterk verbonden met deze regio. Wij dragen de culturele en maatschappelijke initiatieven, organisaties, musea en de (sport)verenigingen in de regio een warm hart toe. Wij vinden het van groot belang dat deze organisaties (blijven) bestaan en toekomstperspectief hebben. En wij vinden het van belang dat het talent in de regio zich kan ontwikkelen en dat het erfgoed van de Duin- en Bollenstreek bewaard blijft. Daarom dragen we met plezier een steentje bij aan deze organisaties. Dat doen wij op twee manieren.

Preferred Legal Supplier

Wij staan organisaties graag bij met gratis juridische bijstand. Dat is tenslotte onze core business. Maatschappelijke organisaties en verenigingen werken meestal met vrijwilligers en hebben zelden de benodigde juridische kennis in huis. Terwijl ze vaak wel behoefte aan juridische ondersteuning. Bovendien is juridisch advies kostbaar en hebben deze organisaties daar meestal geen budget voor. De afgelopen jaren hebben wij veel van de onderstaande organisaties bijgestaan met juridisch advies, met contracten, statuten en reglementen, met geschiloplossing en procedures en met incasso's van contributies. Dat doen wij in overleg met de besturen achter of voor de schermen, dus dat kan onzichtbaar of zichtbaar.

Financial Supplier

Wij staan diverse organisaties graag bij met een financiële bijdrage (eenmalig of structureel), sponsoring en/of lidmaatschappen van hun businessclubs of ondernemersvereniging. In diverse gevallen treden we ook op als bestuurslid van een organisatie.

Wij zijn er trots op dat wij de volgende organisaties mogen ondersteunen. We staan altijd open voor nieuwe samenwerkingsverbanden, in welke vorm dan ook.

Theater 't Onderdak - Sassenheim

Theater 't Onderdak is in Sassenheim: het vaste IJkpunt voor muziek-, cabaret- en theatervoorstellingen.  Steenbergen Advocaten draagt het theater al lange tijd een warm hard toe en geeft zo nodig juridiche adviezen.

Space Expo - Noordwijk

Space Expo is een permanente ruimtevaarttentoonstelling in Noordwijk, tegen Katwijk aan. De tentoonstelling ligt op het terrein van de ESTEC aan de Keplerlaan.

Museum de Zwarte Tulp - Lisse

Museum de Zwarte Tulp is gehuisvest in een mooi gerestaureerd, oud gebouw in het hart van Lisse, dat vroeger als bollenschuur dienst heeft gedaan. Het toont de geschiedenis van de Bloembollenstreek en het ontstaan en de ontwikkeling van de bloembollencultuur.

Het Bollenerfgoed

De Werkgroep Behoud en Herbestemming Bollenerfgoed van het CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek zet zich al 20 jaar in voor de bollenschuren en ander waardevol erfgoed van de bloembollencultuur.

Bloemencorso Bollenstreek

Het Bloemencorso van de Bollenstreek is een van beroemdste corso's ter wereld en trekt jaarlijks een internationaal miljoenenpubliek. Behalve dat het bloemencorso het enige evenement van dit kaliber is dat zich afspeelt in het voorjaar, is het eveneens het enige corso dat wordt opgebouwd met bolbloemen zoals hyacinten, tulpen en narcissen. Als kantoor werken wij veel samen met ondernemers in…

Adest Musica Sassenheim

Drum- en Showband Adest Musica telt anno 2015 ruim 50 muzikanten en hoort sinds de jaren '80 nationaal en internationaal bij de top. Tijdens het Wereld Muziek Concours (WMC) 2013 in Kerkrade werd dit opnieuw bewezen. Als advocatenkantoor richten wij ons ook op de creatieve sector. Het spreekt voor zich dat wij ook lokale muziekprojecten en -verenigingen ondersteunen.