Nieuws

Na het grote succes van het eerste Steenbergen Seminar over algemene voorwaarden, dat gehouden werd in februari van dit jaar, hebben wij besloten om een tweede seminar te organiseren, met als onderwerp incasso en debiteurenbeheer.

Helaas brak kort daarna de corona-crisis uit. We hebben toen besloten om het seminar niet in juni, maar op 17 september a.s. te houden.

De omstandigheden zijn helaas nog niet zodanig veranderd, dat wij het verantwoord vinden om u op kantoor te ontvangen.

Het seminar van aanstaande donderdag kan daarom helaas niet doorgaan. Het wordt voor onbepaalde tijd uitgesteld.

In de tussentijd gaan wij op zoek naar andere middelen om onze praktische kennis met u te delen. Blijf ons dus volgen.

Op 18 juni a.s. staat het volgende gratis Steenbergen Advocaten Seminar gepland. Helaas is het nog niet verantwoord om een grote groep ondernemers op kantoor te ontvangen. Daarom is het seminar verplaatst naar 17 september 2020.

Dit 2e seminar van 2020 gaat over debiteurenbeheer en incasso. Peter Steenbergen en Jeroen Joustra hebben weer een praktische, informatieve en interactieve presentatie voorbereid.

U krijgt tips en tricks voor de organisatie van uw debiteurenbeheer, de aanpassing van uw algemene voorwaarden en de succesvolle Incasso bij probleem-debiteuren. Het resultaat zal zijn dat uw facturen beter en sneller worden betaald. Dus een betere liquiditeitspositie, minder discussies en afboekingen, tevreden klanten en een professionele organisatie.

Tijdens het seminar kunt u uw ervaringen delen en uw vragen stellen. Achteraf ontvangt u een mailing met een samenvatting en meer juridische uitleg.

Het seminar eindigt met een gezellige netwerk borrel.

U kunt zich aanmelden op: www.steenbergenadvocaten.nl/seminar.

Aanmeldingen voor 18 juni a.s. worden automatisch verplaatst naar 17 september a.s.

donderdag 14 mei 2020 11:44

VOT wint zaak over Ondernemersfonds Teylingen

Geschreven door


Voorhout, 14 mei 2020

Het gerechtshof Den Haag heeft op 12 mei 2020 de Vrije Ondernemers Teylingen (VOT) en Clair Optiek in het gelijk gesteld in hun zaak tegen de Gemeente Teylingen. De VOT en Clair Optiek strijden al jaren samen met Steenbergen Advocaten tegen de schimmige financieringsconstructie van het ondernemersfonds in Teylingen. De gemeente had dit via de OZB geregeld, maar voor bepaalde ondernemingen een uitzondering gemaakt. Het gerechtshof maakt hier nu korte metten mee.

Het gerechtshof oordeelt dat de gemeente Teylingen bij de verhoging van de OZB 2017 voor het ondernemersfonds niet mocht regelen dat sommige ondernemers die verhoging weer konden terugkrijgen. Deze zogenaamde ‘retributieregeling’ is in strijd met de wet. De gemeente Teylingen heeft de wet omzeild en haar bevoegdheden opgerekt. En het laten uitvoeren van de retributieregeling door de Stichting Ondernemersfonds Teylingen (SOT) mag ook niet. Het gaat om exclusieve wettelijke bevoegdheden. Als de gemeente die aan een stichting overdraagt, maakt zij toetsing van haar besluiten door de rechter onmogelijk. Dat is in strijd met de bezwaar- en beroepsregeling in het bestuursrecht.

"De zaak draait om de retributieregeling" zegt de advocaat van Clair en de VOT, Jeroen Joustra van Steenbergen Advocaten. "De Gemeente wilde een uitzondering maken voor bepaalde ondernemers. Dus die zouden niet bijdragen aan het ondernemersfonds. Zo wilde de gemeente een meerderheid voor haar plannen creëren. Maar de SOT en niet de gemeente zelf moest dit uitvoeren. Het gerechtshof is heel duidelijk: dit is in strijd met het gelijkheidsbeginsel en discriminerend. En de gemeente had de SOT niet voor haar karretje mogen spannen. Dat maakt het allemaal nog meer verwijtbaar.”

“Deze uitspraak is van groot principieel belang en volkomen terecht”, aldus Jeroen Joustra, “anders kan elke gemeente voortaan een stichting oprichten om allerlei taken uit te voeren, die voor de gemeente zelf verboden zijn. We moeten er op kunnen vertrouwen dat onze overheid eerlijk handelt."

“Wij hebben deze zaak altijd willen regelen. We hadden zelfs een schikking bereikt met Bas Brekelmans. Maar B&W heeft de toenmalige wethouder teruggefloten. De gemeente was overtuigd van haar gelijk. Onze cliënten en wij zijn natuurlijk blij dat het gerechtshof deze zaak nu heel principieel heeft bekeken en recht heeft gesproken.”

“Overigens heeft dit nog grote gevolgen voor de gemeente Teylingen. Deze uitspraak biedt ons de mogelijkheid om de OZB-verhoging 2016 en 2017 voor alle ondernemers in Teylingen te incasseren bij de gemeente. Om aan deze actie deel te nemen kunnen alle ondernemers in Teylingen zich aanmelden via onze website www.steenbergenadvocaten.nl/vot

En als de gemeente weigert mee te werken, dan starten wij meteen een civiele procedure bij de rechtbank vanwege een onrechtmatige overheidsdaad. De kans op succes is na de uitspraak van het gerechtshof heel groot”, aldus Jeroen Joustra.

algemene voorwaarden worden wel 'kleine lettertjes' genoemd. Hieronder vallen alle standaard afspraken van een onderneming m.b.t. contracten, leveringen, diensten en werkzaamheden.

Elke ondernemer denkt dat hij geweldige algemene voorwaarden heeft en dat hij ze goed gebruikt. Helaas, in bijna 50% van de gevallen is dat niet zo. Dat is dus veel vaker dan u denkt.

En wij weten hoeveel schade dit oplevert, zoals onbetaalde facturen, gedoe met leveringen, het einde van handelsrelaties, negatieve energie, badwill, verloren tijd, etc. En altijd forse kosten.

Deze ellende kunt u eenvoudig voorkomen door:
1. goede algemene voorwaarden (maatwerk)
2. correct gebruik van uw voorwaarden
3. goede communicatie met uw klanten

Wij willen u hier graag over informeren aan de hand van voorbeelden uit onze praktijk. U krijgt van ons tips & tricks om uw bedrijf te beschermen tegen aansprakelijkheid, wanbetaling, claims, etc.

Wat:        Steenbergen Semester Seminar
Onderwerp:     Algemene Voorwaarden
Wanneer:     donderdag 20 februari 2020 om 16.00 uur (borrel vanaf 17.30 uur)
Waar:         Steenbergen Advocaten, Loosterweg 4b, Voorhout
Toegang:     gratis

U bent van harte welkom!

Klik hier om u aan te melden

Dat moet in de plaats komen van het huidige dat is opgezet door Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB).

Bollenhandelaren en -veilingen willen een onafhankelijk scheidsgerecht voor de bollensector. Dat moet in de plaats komen van het huidige dat is opgezet door Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB).

Volgens Anthos, de koepelorganisatie van bollenhandelaren, en de veilingen Coöperatieve Nederlandse Bloembollencentrale (CNB) en Hobaho heeft het huidige scheidsgerecht als manco dat die alleen voor leden van KAVB toegankelijk is. In de bloembollensector doet dit scheidsgerecht uitspraak in geschillen tussen koper en verkoper.

Het trio wil een orgaan dat voor alle partijen in de bollensector open is, maar wil voorkomen dat er twee scheidsgerechten naast elkaar bestaan. De bollensector kijkt daarom, na overleg met het Nederlands Arbitrage Instituut, of het huidige scheidsgerecht in een stichting kan worden ondergebracht, waarmee de onafhankelijkheid is gewaarborgd.

De leden van dit scheidsgerecht hebben aangegeven in de stichting te willen opgaan.

Bron: Nieuwe Oogst

maandag 28 oktober 2019 12:15

Nieuwe eisen aan turboliquidatie?

Geschreven door

Wanneer een onderneming geen baten meer heeft, staat de weg open om de onderneming versneld te liquideren. Het  betreffende wetsartikel, art. 2:19 lid 4 BW, is in 1994 ingevoerd, tegelijk met de bevoegdheid van de Kamer van Koophandel om inactieve rechtspersonen te ontbinden (art. 2:19a BW). In de praktijk gaat het veelal om besloten vennootschappen. De gedachte was dat dergelijke vennootschappen zich allicht lenen voor malafide praktijken. Om dezelfde reden zou ook het bestuur van de rechtspersoon, bij afwezigheid van baten, eenvoudig zelf de rechtspersoon moeten kunnen ontbinden door opgave bij het Handelsregister. 33.000 van alle 37.000 ontbindingen in 2018 waren turboliquidaties. Uit gegevens van de belastingdienst over de periode 2010-2016 blijkt dat het in 80 procent van alle gevallen ging om boedels zonder baten en fiscale schulden. Het is niet bekend of er andere, niet-fiscale schulden waren.

Dat er van dit instrument ook misbruik wordt gemaakt, onderkent de minister. Daarom wil hij de positie van schuldeisers versterken. Niet door turboliquidate slechts toe te staan als er geen schulden meer zijn, maar via publicatie-eisen voorafgaand aan doorhaling. Zoals de deponering van een slotbalans, een bestuursverklaring en alle voorafgaande jaarrekeningen. Aldus kunnen schuldeisers beter geïnformeerd “verzet aantekenen” tegen de turboliquidate “op de voet van artikel 2:23c BW”, aldus de minister.

Lees er meer over op Mr. Online

U heeft het ongetwijfeld gemerkt. Bescherming van digitale persoonsgegevens is niet alleen actueel, maar bovendien zeer noodzakelijk. De wereld woord -zeker digitaal gezien- steeds kleiner. Criminele hackers zijn vanuit ieder land voortdurend op zoek naar gegevens die zij kunnen stelen en misbruiken. Reden om digitale gegevens zeer goed te beschermen.

Maar ook de wetgever heeft gesteld dat digitale persoonsgegevens zorgvuldig en goed beschermd bewaard dienen te worden. U bent als ondernemer uiteraard zeer bekend met de onlangs ingevoerde AVG (GDPR). U heeft misschien zelfs een verwerkersovereenkomst moeten sluiten en waarschijnlijk ook uw privacy statement moeten aanpassen.

Dit geldt ook voor ons advocatenkantoor. Daarom hebben wij besloten om de gegevens van onze cliënten nog beter te beschermen en onze dataencryptie nog verder te verbeteren.

 

Dataencryptie?

Wij slaan al onze digitale gegevens docuemnten altijd versleuteld op. Mocht een buitenstaander, zoals een hacker, onverhoopt over een van onze bestanden komen te beschikken, dan kan hij er nog steeds helemaal niets mee dankzij onze encryptie. Alleen wanneer hij beschikt over een uitgebreid wachtwoord kan hij de bestanden openen. En dit wachtwoord wordt nooit bewaard bij de documenten of gegevens. Versleutelde data zijn dus altijd onleesbaar.

In theorie kan een versleuteld bestand gekraakt worden. Hiervoor zijn zware computers nodig. Bovendien geldt: hoe beter de encryptie, des te moeilijker het wordt om de gegevens te kraken. Daarom zijn wij onlangs overgestapt van 128 bit naar 256 bit encryptie. 128 bit encryptie is al sterk. U kunt er van uit gaan dat uw gegevens vrijwel altijd geheim blijven. 256 bit encryptie is echter nagenoeg niet te kraken.

Door de inzet van 256 bit encryptie zijn onze cliënt-gegevens nu nog beter beschermd.

 

AES-256 codering


Advanced Encryption Standard (AES) is een van de meest gebruikte en meest veilige versleutelingsalgoritmen die tegenwoordig beschikbaar zijn. Het is publiek toegankelijk en het is het geheimschrift dat de NSA gebruikt voor het beveiligen van documenten met de classificatie "topgeheim". Het succesverhaal begon in 1997, toen NIST (National Institute of Standards and Technology) officieel op zoek ging naar een opvolger van de verouderende versleutelingsstandaard DES. Een algoritme genaamd "Rijndael", ontwikkeld door de Belgische cryptografen Daemen en Rijmen, blonk uit in veiligheid, maar ook in prestaties en flexibiliteit.

Het algoritme is gebaseerd op verschillende substituties, permutaties en lineaire transformaties, elk uitgevoerd op datablokken van 16 bytes - vandaar de term blockcipher. Deze bewerkingen worden verschillende keren herhaald, "ronden" genoemd. Tijdens elke ronde wordt een unieke roundkey berekend uit de coderingssleutel en opgenomen in de berekeningen. Op basis van de blokstructuur van AES resulteert de wijziging van een enkele bit, hetzij in de sleutel of in het leesbare blok, in een compleet ander codetekstblok - een duidelijk voordeel ten opzichte van traditionele stroomcijfers. Het verschil tussen AES-128, AES-192 en AES-256 is uiteindelijk de lengte van de sleutel: 128, 192 of 256 bit - alle drastische verbeteringen ten opzichte van de 56 bit-sleutel van DES. Ter illustratie: het kraken van een 128-bits AES-sleutel met een hypermoderne supercomputer zou langer duren dan de veronderstelde leeftijd van het universum. En Boxcryptor gebruikt zelfs 256-bits sleutels. Vanaf vandaag bestaat er geen praktische aanval tegen AES. Daarom blijft AES de voorkeursversleutelingsstandaard voor overheden, banken en beveiligingssystemen overal ter wereld.

 

RSA-codering


RSA is vandaag een van de meest succesvolle, asymmetrische versleutelingssystemen. Oorspronkelijk ontdekt in 1973 door het Britse inlichtingenbureau GCHQ, ontving het de classificatie "topgeheim". We moeten de cryptologen Rivest, Shamir en Adleman bedanken voor de civiele herontdekking in 1977. Ze stuitten eropr tijdens een poging om een ​​ander cryptografisch probleem op te lossen.

In tegenstelling tot traditionele, symmetrische versleutelingssystemen, werkt RSA met twee verschillende sleutels: een openbare en een private sleutel. Beide werken complementair aan elkaar, wat betekent dat een bericht dat is gecodeerd met een van beide alleen kan worden gedecodeerd door de tegenpartij. Aangezien de privésleutel niet kan worden berekend met de openbare sleutel, is deze laatste algemeen beschikbaar voor het publiek.

Dankzij deze eigenschappen kunnen asymmetrische cryptosystemen worden gebruikt in een breed scala aan functies, zoals digitale handtekeningen. Tijdens het ondertekenen van een document wordt een vingerafdruk gecodeerd met RSA aan het bestand toegevoegd en kan de ontvanger zowel de afzender als de integriteit van het document verifiëren. De beveiliging van RSA zelf is voornamelijk gebaseerd op het wiskundige probleem van integere factorisatie. Een bericht dat op het punt staat te worden gecodeerd, wordt behandeld als één groot nummer. Bij het versleutelen van het bericht, wordt het verhoogd tot de kracht van de sleutel, en verdeeld met de rest door een vast product van twee prime-lenzen. Door het proces met de andere sleutel te herhalen, kan de leesbare tekst opnieuw worden opgehaald. De beste momenteel bekende methode om de codering te verbreken vereist het ontbinden van het product dat in de divisie wordt gebruikt. Momenteel is het niet mogelijk om deze factoren te berekenen voor getallen groter dan 768 bits. Dat is de reden waarom moderne cryptosystemen een minimale sleutellengte van 3072 bits gebruiken.

woensdag 06 maart 2019 08:57

Proef met bemiddelingsraadsheer handelszaken

Geschreven door

Het gerechtshof Den Haag biedt per 1 maart 2019 een nieuwe zittingsvorm aan om handelszaken sneller af te handelen. Daarvoor wordt een zogenoemde ‘bemiddelingsraadsheer’ ingezet. Het is een korte procedure die tot een definitieve oplossing kan leiden.

Wanneer partijen in een hoger beroepzaak samen op een kostenefficiënte manier tot een snelle en definitieve afwikkeling van hun conflict willen komen, kunnen ze hun geschil voorleggen aan een bemiddelingsraadsheer. Dat biedt het gerechtshof Den Haag vanaf 1 maart 2019 aan in een aantal geselecteerde zaken, vóór het indienen van de memorie van grieven. Dit is een comparitie na aanbrengen voor de bemiddelingsraadsheer. Deze korte procedure kan sneller tot een definitieve oplossing leiden.

Partijen en hun advocaten zoeken met deze bemiddelingsraadsheer in een zo vroeg mogelijk stadium van de hoger beroepsprocedure naar maatwerkoplossingen. Deze oplossingen moeten rekening houden met de belangen van beide partijen. Een schikking leidt in dat geval tot een voor alle partijen bevredigend resultaat. De naleving van afspraken wordt daarmee doorgaans beter gewaarborgd.

Lees het hele artikel hier.

Search