Paris_Tuileries_Garden_Facepalm_statue Nieuws

Het gerechtshof Den Haag biedt per 1 maart 2019 een nieuwe zittingsvorm aan om handelszaken sneller af te handelen. Daarvoor wordt een zogenoemde ‘bemiddelingsraadsheer’ ingezet. Het is een korte procedure die tot een definitieve oplossing kan leiden.

Wanneer partijen in een hoger beroepzaak samen op een kostenefficiënte manier tot een snelle en definitieve afwikkeling van hun conflict willen komen, kunnen ze hun geschil voorleggen aan een bemiddelingsraadsheer. Dat biedt het gerechtshof Den Haag vanaf 1 maart 2019 aan in een aantal geselecteerde zaken, vóór het indienen van de memorie van grieven. Dit is een comparitie na aanbrengen voor de bemiddelingsraadsheer. Deze korte procedure kan sneller tot een definitieve oplossing leiden.

Partijen en hun advocaten zoeken met deze bemiddelingsraadsheer in een zo vroeg mogelijk stadium van de hoger beroepsprocedure naar maatwerkoplossingen. Deze oplossingen moeten rekening houden met de belangen van beide partijen. Een schikking leidt in dat geval tot een voor alle partijen bevredigend resultaat. De naleving van afspraken wordt daarmee doorgaans beter gewaarborgd.

Lees het hele artikel hier.

aanneming-van-werk-bouwrecht Nieuws

De rechter komt in consumentengeschillen in (ver)bouwzaken doorgaans te laat. De rechter zou moeten komen op het moment dat de opdrachtnemer nog in de woning aanwezig is en partijen er onderling niet meer uitkomen. Het werk in geschil is dan inclusief de eventuele tekortkomingen nog onveranderd zichtbaar voor de rechter en de ingeschakelde deskundige en oplossingen kunnen ter plaatse worden besproken en vastgelegd. Om hieraan tegemoet te komen kunnen partijen in consumenten (ver)bouwzaken bij de rechtbank Noord-Holland met een dagvaarding in kort geding  sinds kort de ‘bouwrechter’ inschakelen. Deze rechtsingang wordt aangeboden als een EHBO in bouwzaken.

Procedure

Anders dan in een normale kort gedingprocedure behandelt de voorzieningenrechter de zaak op de plaats van het werk met bijstand van een deskundige. De deskundige brengt daar ook direct een mondeling deskundigenbericht uit. De insteek is op basis van dat deskundig oordeel te komen tot een schikking. Als dat niet lukt, brengt de deskundige een beknopt schriftelijk deskundigenbericht uit en volgt er een schriftelijk kort gedingvonnis van de rechter.
De procedure begint als een kort geding (lees de huisregels kortgeding) waarin de wederpartij moet worden opgeroepen te verschijnen op de zitting van de voorzieningenrechter (bouwrechter). Deze zitting is op de locatie van het werk dat onderwerp is van het geschil. In de dagvaarding moet de situatie van het werk duidelijk worden beschreven, zo mogelijk onderbouwd met foto’s. De wederpartij krijgt na het uitbrengen van de dagvaarding twee weken de tijd om schriftelijk te reageren. Blijft een reactie uit dan gaat de zitting op locatie niet door. Aan de eisende partij wordt dan de keuze gelaten of de zaak als kort geding wordt voortgezet. In dat geval volgt een reguliere kort gedingzitting in de rechtbank.

Kosten

De kosten van de procedure zijn gelijk aan de kosten van een kort geding, vermeerderd met de kosten van het deskundigenbericht en de reiskosten van de deskundige. Voor deze procedure wordt een beroep gedaan op een van de vier geselecteerde deskundigen. Deze deskundigen rekenen voor het deskundigenbericht een vast tarief van 1.452 euro inclusief btw. Gedurende de pilot komt hiervan 600 euro voor rekening van partijen. Het overige wordt gesubsidieerd vanuit de Rechtspraak.

Lees het hele artikel hier

slide2 Nieuws

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft deze week uitspraak gedaan in de 500ste zaak in het zogeheten landbouwproject dat tot doel had om zaken sneller af te handelen. Met het voltooien van de 500ste zaak is het project nu afgerond.

Staatsraden

Het CBb startte het project op 1 januari 2018 met het doel om in 2018 500 landbouwzaken sneller af te doen. Het CBb heeft in dit project hulp gekregen van enkele staatsraden van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en van juridisch medewerkers van de Afdeling bestuursrechtspraak, de Centrale Raad van Beroep en de rechtbank Amsterdam.

Vergroening

Binnen het landbouwproject zijn door het CBb zaken over uiteenlopende onderwerpen behandeld op het terrein van het landbouwbeleid van de EU. In de 500ste zaak was het de vraag of een boer in het kader van de vergroeningsbetaling had voldaan aan de vergroeningsvoorwaarden. Boeren kunnen hier aan voldoen door het inzaaien van vanggewassen. Dat zijn gewassen die de uitspoeling van meststoffen moeten tegengaan. De boer moet deze vanggewassen dan wel ten minste tien weken op het perceel laten staan. Hierbij is de inzaaidatum van belang die, uiterlijk op de dag van het inzaaien van het perceel met het vanggewas, aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) moet worden doorgegeven. Anders gaat RVO ervan uit dat het perceel op 30 september 2016 is ingezaaid. Dit was hier het geval.

Lees het hele artikel op: Mr. Online

Zero_Knowledge_4-3 Nieuws

U heeft het ongetwijfeld gemerkt. Bescherming van digitale persoonsgegevens is niet alleen actueel, maar bovendien zeer noodzakelijk. De wereld woord -zeker digitaal gezien- steeds kleiner. Criminele hackers zijn vanuit ieder land voortdurend op zoek naar gegevens die zij kunnen stelen en misbruiken. Reden om digitale gegevens zeer goed te beschermen.

Maar ook de wetgever heeft gesteld dat digitale persoonsgegevens zorgvuldig en goed beschermd bewaard dienen te worden. U bent als ondernemer uiteraard zeer bekend met de onlangs ingevoerde AVG (GDPR). U heeft misschien zelfs een verwerkersovereenkomst moeten sluiten en waarschijnlijk ook uw privacy statement moeten aanpassen.

Dit geldt ook voor ons advocatenkantoor. Daarom hebben wij besloten om de gegevens van onze cliënten nog beter te beschermen en onze dataencryptie nog verder te verbeteren.

 

Dataencryptie?

Wij slaan al onze digitale gegevens docuemnten altijd versleuteld op. Mocht een buitenstaander, zoals een hacker, onverhoopt over een van onze bestanden komen te beschikken, dan kan hij er nog steeds helemaal niets mee dankzij onze encryptie. Alleen wanneer hij beschikt over een uitgebreid wachtwoord kan hij de bestanden openen. En dit wachtwoord wordt nooit bewaard bij de documenten of gegevens. Versleutelde data zijn dus altijd onleesbaar.

In theorie kan een versleuteld bestand gekraakt worden. Hiervoor zijn zware computers nodig. Bovendien geldt: hoe beter de encryptie, des te moeilijker het wordt om de gegevens te kraken. Daarom zijn wij onlangs overgestapt van 128 bit naar 256 bit encryptie. 128 bit encryptie is al sterk. U kunt er van uit gaan dat uw gegevens vrijwel altijd geheim blijven. 256 bit encryptie is echter nagenoeg niet te kraken.

Door de inzet van 256 bit encryptie zijn onze cliënt-gegevens nu nog beter beschermd.

 

AES-256 codering


Advanced Encryption Standard (AES) is een van de meest gebruikte en meest veilige versleutelingsalgoritmen die tegenwoordig beschikbaar zijn. Het is publiek toegankelijk en het is het geheimschrift dat de NSA gebruikt voor het beveiligen van documenten met de classificatie "topgeheim". Het succesverhaal begon in 1997, toen NIST (National Institute of Standards and Technology) officieel op zoek ging naar een opvolger van de verouderende versleutelingsstandaard DES. Een algoritme genaamd "Rijndael", ontwikkeld door de Belgische cryptografen Daemen en Rijmen, blonk uit in veiligheid, maar ook in prestaties en flexibiliteit.

Het algoritme is gebaseerd op verschillende substituties, permutaties en lineaire transformaties, elk uitgevoerd op datablokken van 16 bytes - vandaar de term blockcipher. Deze bewerkingen worden verschillende keren herhaald, "ronden" genoemd. Tijdens elke ronde wordt een unieke roundkey berekend uit de coderingssleutel en opgenomen in de berekeningen. Op basis van de blokstructuur van AES resulteert de wijziging van een enkele bit, hetzij in de sleutel of in het leesbare blok, in een compleet ander codetekstblok - een duidelijk voordeel ten opzichte van traditionele stroomcijfers. Het verschil tussen AES-128, AES-192 en AES-256 is uiteindelijk de lengte van de sleutel: 128, 192 of 256 bit - alle drastische verbeteringen ten opzichte van de 56 bit-sleutel van DES. Ter illustratie: het kraken van een 128-bits AES-sleutel met een hypermoderne supercomputer zou langer duren dan de veronderstelde leeftijd van het universum. En Boxcryptor gebruikt zelfs 256-bits sleutels. Vanaf vandaag bestaat er geen praktische aanval tegen AES. Daarom blijft AES de voorkeursversleutelingsstandaard voor overheden, banken en beveiligingssystemen overal ter wereld.

 

RSA-codering


RSA is vandaag een van de meest succesvolle, asymmetrische versleutelingssystemen. Oorspronkelijk ontdekt in 1973 door het Britse inlichtingenbureau GCHQ, ontving het de classificatie "topgeheim". We moeten de cryptologen Rivest, Shamir en Adleman bedanken voor de civiele herontdekking in 1977. Ze stuitten eropr tijdens een poging om een ​​ander cryptografisch probleem op te lossen.

In tegenstelling tot traditionele, symmetrische versleutelingssystemen, werkt RSA met twee verschillende sleutels: een openbare en een private sleutel. Beide werken complementair aan elkaar, wat betekent dat een bericht dat is gecodeerd met een van beide alleen kan worden gedecodeerd door de tegenpartij. Aangezien de privésleutel niet kan worden berekend met de openbare sleutel, is deze laatste algemeen beschikbaar voor het publiek.

Dankzij deze eigenschappen kunnen asymmetrische cryptosystemen worden gebruikt in een breed scala aan functies, zoals digitale handtekeningen. Tijdens het ondertekenen van een document wordt een vingerafdruk gecodeerd met RSA aan het bestand toegevoegd en kan de ontvanger zowel de afzender als de integriteit van het document verifiëren. De beveiliging van RSA zelf is voornamelijk gebaseerd op het wiskundige probleem van integere factorisatie. Een bericht dat op het punt staat te worden gecodeerd, wordt behandeld als één groot nummer. Bij het versleutelen van het bericht, wordt het verhoogd tot de kracht van de sleutel, en verdeeld met de rest door een vast product van twee prime-lenzen. Door het proces met de andere sleutel te herhalen, kan de leesbare tekst opnieuw worden opgehaald. De beste momenteel bekende methode om de codering te verbreken vereist het ontbinden van het product dat in de divisie wordt gebruikt. Momenteel is het niet mogelijk om deze factoren te berekenen voor getallen groter dan 768 bits. Dat is de reden waarom moderne cryptosystemen een minimale sleutellengte van 3072 bits gebruiken.

kaiya-1_1_orig Nieuws

John Oliver, de Britse presentator van het televisieprogramma  “Last Week Tonight” op HBO, heeft het woord  “Drumpf” ingediend voor registratie als handelsmerk, in een poging Donald Trump buiten het Witte Huis te houden. De aanvraag is ingediend op 26 februari, twee dagen voordat Oliver’s show werd uitgezonden..

In het programma somde Oliver een hele lijst van financiële mislukkingen van Trump op.

Een belangrijk element van het merkenrecht is het onderscheidend vermogen van een merk. Volgens de komiek is het woord 'Drumpf' op een bijzondere manier onderscheidend. Het zou volgens de komiek klinken als een morbide obese duif die tegen een raam zou vliegen. Drumpf!

Oliver verkoopt ook petten met de tekst 'Make Donald Drumpf Again!', een parodie op de tagline van de Trmpcampagne 'Make America Great Again!'.

Nu is het afwachten of Trump de komiek aanklaagt en er weer een enorm mediacircus van maakt.

Bron: Americanlawyer.com